Wilhelmson, Carl (1866-1928)

Carl Wilhelmson var en svensk bildkonstnär född i Fiskebäckskil. Wilhelmson studerade vid Slöjdföreningens skola, på Valands Konstskola, och i Leipzig. Han var verksam som professor både vid Valand och Konstakademien och bedrev egen målarskola. Wilhelmson var verksam som yrkeslitograf utöver sitt eget målande och tecknande. I hans produktion återfinns främst genremålningar, gärna med marina motiv. En av den svenska nationalmålarna. Han var en framstående skildrare av fiskarbefolkningens mödosamma liv. Hans måleriteknik kännetecknades av en tunt pålagd färg på fläckvis synlig duk.

Representerad på Göteborgs Konstmuseum, på Waldemarsudde och Thielska galleriet i Stockholm samt på Statens Museum for Kunst i Köpenhamn.

Nordostbyar Gullmarsfjorden 1899

Tham, Carin (1888-1967)

Carin Tham tänkte från början  utbilda sig till pianist men efter studierna var hon en tid i London som informator och där väcktes författardrömmar. Som ett avbrott i skrivandet började hon som en terapisysselsättning måla små alplandskap i olja som uppskattades av hennes vänner och bekanta. Hon ställde ut sina målningar på en offentlig utställning och fick en viss framgång och rådet att överge sina författardrömmar för att syssla med konst på heltid. Hon gjorde studieresor i Schweiz och studerade för P. Poetzsch och O. Kokoschka i Dresden men räknade sig själv huvudsakligen som autodidakt.

Carin Tham målade på Gullholmen under perioden 1930-50

Stenstugan

Parrow Taube, Karin (1904-1984)

Karin Parrow var syster till Evert Taube och Märta T. Ivarsson. Hon tillhörde Göteborgskoloristernas krets runt Tor Bjurström på Valand.

Färgstarkt, expressionistiskt måleri med intryck bla från svågern Ivan Ivarsons måleri, som hon omformade i en expressiv natursyn. Hennes senare måleri visar mer dämpade färger när hon målar landskap och figurer från skärgården vid Göteborg, på Stenungsön och på sitt älskade Islandsberg norr om Gullholmen.  

Islandsberg och Gräsholmarna - olja ca 1940

Olsson Hagalund, Olle (1904-1972)

Olle Olsson, naivistisk målare, mest känd med tilläggsnamnet Hagalund. Olle Olsson bodde hela sitt liv i det hus som hans morfar Carl Jakob Brolin hade byggt 1897 i kåkstaden Hagalund, Solna. Det var också härifrån han hämtade många av sina motiv, men det finns även målningar med motiv ifrån Stockholm, Paris och västkusten.

Olle Olsson Hagalunds bilder är målade i en svärmisk och lekfull anda. De rymmer inte sällan detaljrika gatuscener och händelser.
Alla tavlor på hans första separatutställning  år 1938 blev sålda vilket han egentligen inte tyckte om, eftersom han alltid hade svårt att skiljas från sina tavlor.

Olle kom inte till Gullholmen som elev till Ollers, utan kom sin liten pojke för att hälsa på fastern Anna, som var gift med kutterskeppare Karl Karlsson. Anna blev föreståndare för Gullholmens telegrafstation. År 1938 köper Maja och Olle ”Beata på bergets” lilla hus  på ön och han kallades  hädanefter ”Olle på berget”. Olle bodde på Gullholmen varje sommar till sin död 1972.

Olle Olsson Hagalund tog rivningarna av Hagalund under 1960-talet så hårt att han slutade att måla. Idag finns endast några få hus kvar av kåkstaden där han levde och verkade. Ett av dessa hus är Olle Olsson-huset som idag gjorts om till museum.

Sånghäfte från invigningsfesten på "Gullero" 1944

Om "Hagalund", signerat Kurt Jungstedt

Ollers, Edvin (1888-1959)

Edvin Ollers, ursprungligen Olsson, var en konstindustriell formgivare och målare, som hör till den svenska glaskonstens förnyare. Ollers studerade vid Konstindustriskolan i Stockholm och på Konsthögskolan Valand i Göteborg. Parallellt med sina anställningar på glasbruken, arbetade han i tenn och i silver.  Han drev sommartid en målarskola på västkusten. Hans svala Cézanneinspirerade måleri omfattar stilleben, sydländska landskap och motiv från Bohuslän.

Hans nästan 40 åriga närvaro som sommarkonstnär och lärare för sin målarskola på Gullholmen har givit en ovärderlig dokumentation både av samhällsmiljöer och landskapsmiljöer. Många förundrade sig över att han alltid syntes med sitt staffli och cigarr i mungipan såväl runt Hermanö huvud som i de trånga ”smättarna” runt Gullholmen eller i Krabben Han påstod att de otaliga motiven ”aldrig tog slut”. Han målade mestadels i olja men hans akvarellkonst är väl så bra liksom hans pasteller.

Åskväder över Ellösfjorden - Olja 1935

Macfie, Gordon (1910-1971)

Gordon Macfie mönstrade på som 14-åring på en segelskuta. Under tidigt 30-tal var han elev hos Ollers, som tyckte han var ”den bästa eleven”.

Han utbildades i Göteborg på Valand 1936-1940 av Nils Nilsson och Sigfrid Ullman, sedan på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm och på Central School of Arts and Crafts i London, där han vistades som British Councils stipendiat. Gjorde även studieresor till Frankrike, Spanien, Skottland och Hebriderna.

Macfie målade med känsligt ljus- och luftstudium med något av Carl Wilhelmsons kyla. Han hade sin första separatutställning på Färg och Form 1952. Tilldelades 1957 ett stipendium ur Kungafonden.

Representerad: HMK, Nationalmuseum, Uddevalla museum och Sjöhistoriska museet i Stockholm.

"Vega" Skärhamn på slip - olja 1949

Kandinsky, Wassily (1866-1944)

Kandinskij var en rysk målare, som var verksam även i Tyskland och Frankrike. Han brukar kategoriseras som en abstrakt expressionist. Hans måleri kännetecknas av starka, symboliska färger, där färgen är befriad från formen. Han utvecklade sin konst till en nästan formell geometri.

Kandinskij utbildade sig först till advokat, men flyttade sedan till München och var även verksam i Paris i många år. Tillsammans med Gabriele Münter och Franz Marc var han 1911 en av grundarna av konstnärsgruppen Der Blaue Reiter. År 1914 återvände han till Ryssland och ledde efter revolutionen nyorganisationen av det ryska konstlivet. Då kulturklimatet svängde 1921, lämnade han på nytt hemlandet.

I Tyskland var han en ledande medlem av Bauhaus-skolan i Weimar från 1922 till dess att nazisterna stängde skolan 1933. Efter Hitlers maktövertagande 1933 lämnade han Tyskland för Paris. 

Boken om Kandinsky i översättning av Örjan Lüning, gift med Sylvia Jirenfelt från Gullholmen

Träsnitt från "Klänge" 1913

Utgåva Piper München 1913

Jungstedt, Kurt (1894-1963)

Kurt Jungstedt är en av de viktigaste gullholmenmålarna och har givit oss ovärderlig, kulturhistorisk information om öarna med sitt porträtt- och landskapsmåleri.

Kurt Jungstedt gjorde sig först känd som dekoratör och var en skicklig illustratör. Han gav, 1955,  ut boken ”Västlig Horisont” tillsammans med Evert Taube.  

Han är också känd som ungdomsvän med Evert Taube. Med utsikt över Skeppsbron och Gamla stan från samma lägenhet som Anders Zorn tidigare haft som ateljé och som Taube sedan fick överta efter hans död, målade han kanske sina bästa oljemålningar. 

Representerad på Nationalmuseum, Gesellschaft für Moderne Kunst i Köln, MoM, MM, Statens Museum for Kunst i Köpenhamn samt Hamburgs Kunsthalle 

Sillsalteriarbetare i hamnen - olja, 1946

Jon-And, John (1889-1941)

John Jon-And var tidigt verksam som tidningstecknare. Fram till 1912 studerade han i perioder på Valand och 1913-1914 var han elev till kubisten Henri Le Fauconnier i Paris. På Valand mötte John konstnärinnan Agnes Cleve. De gifte sig 1915 och fick sonen Per-Erik samt flyttade till Stockholm, där John Jon-And anställdes som tecknare på Svenska Dagbladet. Under första världskriget blev de bekanta med Wassily Kandinsky, vars måleri influerade de båda.

De flyttade tillbaks till Göteborg i början av 1920-talet och där skapade Jon-And modernistisk scendekor för Lorensbergsteatern och Karl Gerhards revyer. År 1927 kom de åter till Stockholm och Jon-And fick anställning som scenograf vid Operan. Hans scenografi var färgstark och dramatiskt effektfull och han var nyskapande och synnerligen produktiv.

Porträtt av vännen H Walden

Bild: Porträtt av vännen Herwarth Walden som präglade begreppet expressionism och bildade 1910 ”Der Sturm” i Berlin, som blev centrum för expressionism inom konst, litteratur, teater och musik. HW var gift med Nell Walden f Roslund mellan 1912 och 1924. Han dog som politisk fånge i Ryssland 1941 utpekad som tyskvänlig.

Dahlskog, Ewald (1894-1950)

Ewald Albin Filip Dahlskog, keramiker, glaskonstnär och målare, föddes i Stockholm 1894.

Under perioden 1905-08 arbetade Ewald som litograf vid Centraltryckeriet i Stockholm och därefter studerade han på Konsthögskolan och Tekniska Skolan i Stockholm fram till 1918.

De sista studieåren tillbringades främst i Danmark och Norge och han reste vidare till Italien och Paris där han dels studerade hos Matisse och arbetade som målare och illustratör. Efter vistelsen i Paris fortsätter han till Tyskland, resan avslutas sedan med ett besök i England.

Ewald Dahlskog målade med Ollers på Gullholmen och Skaftö och fann ofta motiv på öarna vid Ellösfjorden

Besök på kyrkogården