Schartauanskt dop

Schartuanskt dop - Bohuslänsk hemslöjd

Schartauanskt dop

Schartauanismen var en inomkyrklig väckelserörelse som framförallt fick fäste i Bohuslän under 1800- och 1900-talet. Den betonar den enskilda människans frälsningsförmåga och de som räknade sig dit såg sig som ”gammalkyrkliga". De såg på det dagliga arbetet som en uppgift given av Gud och levde ett liv karaktäriserat av måttlighet och försakelse.