Amelin, Albin (1902-1975)

Albin Amelin (1902-1975) föddes 1902 i Chicago, USA, då hans föräldrar lämnat fäderneslandet i hopp om en bättre framtid på andra sidan oceanen. Albin återvände till Sverige som ung man och tog arbete som typografelev, för att under 1919 – 1921 studera vid Tekniska skolan (Konstfack). Debuten i utställningssammanhang skedde 1929.

Merparten av sin tekniska färdighet vann han genom att prova sig fram och få en känsla för färg, material och bildkomposition. Motivvalen var ofta politiskt laddade och med en brutal råhet som inte lindades in i ett förmildrande uttryckssätt. I sitt motivval återvände han ofta till arbetarens verklighet och Amelin strävade efter att hans konst skulle nå in i folkhemmet.

Under 1930-talets globala ekonomiska kris bildades en konstnärssammanslutning av 14 initiativtagare, utöver Amelin ingick bland andra också Bror Hjorth, Vera Nilsson och Sven X:et Erixson. Gruppen fick namnet ”Färg och form” och etablerade sedermera en utställningslokal på Stureplan i Stockholm, varifrån verksamheten utvecklades och kom att bli ett framträdande element i utvecklandet av den moderna konsten. 

Målade med Göteborgskoloristerna på östra Orust men flyttade sedan till Barrevik, Edshultshall.

Amelin är välrepresenterad på alla våra museer och utgör en väsentlig del av vår konsthistoria.

Fiskargumma från Edshultshall