Konst som berättar

Norra hamnen Julie Dinesen Hullgren (1)

Norra hamnen, Julie Dinesen Hullgren - Olja på pannå 1931

Norra Hamnen Gullholmen

Tavlan visar Norra Hamnen från Olles sjöbod tom ”Gustaf Wasa”-boden

Tavlan är målad av den danska konstnären Julie Hullgren (1879-1963) som studerade konst för Erik Henningsen i Köpenhamn 1905-1911 och för Simon och Menard vid Académie de la Grande Chaumière i Paris 1911.

Hennes oeuvre består av naturalistiskt landskapsmåleri i Bohuslän, Öland, Skagen och Christiansö.

Hennes man Oscar Hullgren var också konstnär och målade främst marina motiv. De tillhör båda gullholmenmålarna under 30-talet, då de hyrde hos Jakobin på Lille Gullholm.

På baksidan av tavlan – a tergo – står ”till Anna Margarethe på 50-årsdagen fra Julie”

E. Ollers målade samma motiv 1930 med Olle Skogs hus i centrum på bilden.

Åke Brovik, Olja 1960-tal

Ivar Pettersson Magasin, Åke Brovik - Olja 1960-tal

Magasin vid Nannybryggan

Tavlan visar Ivar Petterssons magasin vid Nannybryggan. T.v. tidigare Pastor Rosanders Skeppshandel, senare Sven Samuelssons

Tavlan är målad av Åke Brovik  på 60-talet. Hans bildkonst består av porträtt och återgivning av den gamla Göteborgsbebyggelsen, hamnbilder, exlibris m.m.

Brovik är representerad vid Kulturhistoriska museet i Göteborg och Nationalmuseum i Stockholm.

Gullskär vid Långbryggan, Gustav Börtner - Olja 1950

Långbryggan

Tavlan visar skonaren ”Gullskär” vid Långbryggan på Gullholmen.

Tavlan är målad ca 1950 av Gustav Börtner f.1905 i Stockholm.
Börtner var elev hos Isaac Grünewald och läromästarens färgsättning går inte att ta miste på.

Börtner är representerad i museerna i Kristianstad och Bollnäs

Gummor från Gullholmen, Kurt Jungstedt - Tempera 1944

Gummor från Gullholmen

Från vänster Justina Nilsson ”Skepper-Justin” (1861-1946) handlande och tidigare valldaska tillsammans med sin storasyster Ingeborg Nilsson (1859-1945) och okänd gumma i svart, på Ångbåtsbryggan, klädda i vita vardagshuvuddukar.
Systrarna var uppväxta i ”Skeppern” Nils röda stuga. Justin hade först handel i broderns ”Skepper-Anders” hus i hamnen men flyttade senare upp sin affär till Kullen.

Kurt Jungstedt är representerad i Nationalmuseum, Gesellschaft für Moderne Kunst i Köln, Moderna Museet, Malmö Museum, Statens Museum for Kunst i Köpenhamn samt Hamburgs Kunsthalle 

Gummor från Gullholmen, Kurt Jungstedt - Tempera 1944

Gubbe böter hummertener

Fiskare lagar hummertenor.

Hamnbild Gullholmen, John Carlsson - Olja 1966

Hamnbild Gullholmen

Färjan ”Tuvesvik” utanför ”Kethys Kiosk”. Skeppare Adolf  Jakobsson i vegamössa. Familjen Hagalund möter Helny Jonsson vid färjan.

Tavlan är målad av J. Carlsson som var samtida och god vän med Olle Olsson Hagalund. Den korpulente konstnären kallades ”Vår herre” på Gullholmen, då han varje lunchtid skulle  ros till Strandpensionatet, idag Gullholmsbaden.

Schartauanskt dop

Schartauanskt dop

Schartauanismen var en inomkyrklig väckelserörelse som framförallt fick fäste i Bohuslän under 1800- och 1900-talet. Den betonar den enskilda människans frälsningsförmåga och de som räknade sig dit såg sig som ”gammalkyrkliga”. De såg på det dagliga arbetet som en uppgift given av Gud och levde ett liv karaktäriserat av måttlighet och försakelse.

Vintermorgon Gullholmen, Arvid Ahlberg - Olja ca 1890

Vintermorgon

Tavlan visar Anders Arvidssons sillsalteri från 1806 t.h.

Segeljullen vid bryggan är kapellpredikant Alfred Gullbrings julle, som ofta avbildades av vännen och närmsta grannen Arvid Ahlberg.

Tavlan är målad av Arvid Ahlberg (1851-1932) som var vinterboende på L Hermanö 1889-92.

Skeppsbrott vid Hermanö huvud, Emil Ekman -

Skeppsbrott vid Hermanö huvud

Ångaren Svecia förliser norr om Hermanö huvud den  27 feb. 1926. Besättningen räddades av livräddningskryssaren J.A. Waller, Käringön. Man ”glömmer” dock tullaren Frits Jakobsson, som tillbringar natten ombord i full storm. Fartyget bröts av och akterskeppet sjönk. Nästa dag kunde Frits räddas med kastlina.

Tavlan är målad av Emil Ekman (1880-1951) som var en svensk bildkonstnär och grafiker född i Malmö.  Ekman är främst känd för sina havsmotiv med båtar och klippor med skickligt återgivet ljus.

Käringön från väst, Alfred Collin - Olja 1922

Käringön från väst

Målargruppen från Käringön med bla Emil Ekman och Alfred Collin samlades sommartid ofta på Bulls Pensionat.
Under vintrarna målade vännerna E. Ekman och A. Collin  många år i Skagen, där Ekman bodde.

Tavlan är målad av Alfred Collin (1880 – 1944)  som var m autodidakt som konstnär. Hans mest spridda verk är reklamaffischen Clowngubben som han utförde för Läkerol 1926. Hans konst består av marinmotiv från norra Norge samt figurtavlor med fiskare och hamnpersonal.