Hall 3

Den nya utställningshallen finns i f.d. Prästgården där det, 2018, visas 3 olika separatutställningar:

Bankfiskefartyg

Här visas både bankskutor och sjöbåtar. Sista året de användes i långafisket var 1899. Därefter ersattes de med de större och sjövärdigare kuttrarna för fiske vid bl.a. Shetland. Dessutom visas Gullholmen och västra Orusts worldwideskutor i den internationella marinkonsten samt  unik nautica och litteratur.

Kyrkkonst

Konst och litteratur från kyrkan och Prästgården från 1799 visas. Speciellt visas unik konst av kapellpredikant Alfred Gullbring och konstnärsvännen Arvid Ahlberg. Båda flyttade från Gullholmen 1892. Simson på Käringöns väggur visas och hur det fann sin väg till Gullholmens Prästgård omtalas

Titanic

Bilder och intervjumaterial från Titanickatastrofen 1912 visas samt unika foton från Carpathias räddning av överlevande. Dessutom böcker med bl.a. info från rättegången i London. Kethy Johanssons (Sunes mors) minnesanteckningar från Oskar Olsson Lunna Orust kommenteras. Hon arbetade tre somrar hos denne ”överlevare” som berättade för henne om skräcknatten i Nordatlanten och bl.a. vad som hände i livbåt B.

Järnspis från Carl Wilhelmsons föräldrarhem  

Anders Wilhelmson och hustrun Mathilda bodde i ett gammalt fiskarhem som fanns redan 1722.

Mathilda blir änka år 1875, då maken drunknar och startar en liten byhandel i hemmet för att säkra familjens försörjning.

Från hemmets inredning visas stugans järnspis, som hamnade på Gullholmen och skänktes till Gullholmens Konstmuseum tillsammans med kökssoffan för att komplettera Carl Wilhelmson utställningen.  

Det har varit mycket jobb med den nya utställningshallen

om segelfartyg på de sju haven,

via sjöfarten utanför Islandsberg…

och Sune har mycket att berätta…

från lugnet i hemmahamnen…

till livet på sjön i alla tänkbara väder