Ärlingsson, Erling (1904-1983)

Erling Ärlingsson var en svensk målare och tecknare.

Som 16-åring gick han till sjöss som jungman med en båt till Medelhavet. 1922 Studerar han på Slöjdföreningen och några år därefter på Folkhögskola i Arvika, där han börjar spela folkmusik på fiol. Han blir frielev på Valand 1927 och får Tor Bjurström som lärare. 

Han tillhörde Göteborgskoloristerna, var studiekamrat med Karin Parrow 1927-29 och var vän med bl.a Åke Göransson och Inge Schiöler. Erling Ärlingsson tog starka intryck av Karl Isakson och Gösta Sandels liksom Carl Kylberg och Ivan Ivarsson. Han var en av stiftarna till Göteborgs konstnärsklubb. 

Hans konst består av porträtt, figurer och landskapsskildringar från Värmland, Bohulän och Norge utförda i olja. Ärlingsson är representerad vid bland annat Göteborgs konstmuseum, Borås konstmuseum och Värmlands museum.

Islandsberg, Pastell Bohuslän

Galeas på sydgående förbi Islandsberg med Gräsholmarna i väster.
Tavlan inköpt i Värmland 2020