Berger, Johan Christian (1803-1871)

Den friska natursyn holländarna representerade i den holländska konsten utgjorde, på 1830-talet, en förebild för nya realistiska strömningar överallt i Europa.

Johan Christian Berger blev tidigt överväldigad av det moderna landskapsmåleriet och tog intryck av förebilder såsom Turner och Constable under en studieresa till England, som han företog efter att ha fått Akademins större målningsstipendium. Kuster och hamnar blir Bergers motivområden även i Sverige och hans teknik var huvudsakligen akvarell.

Han kommer bl.a. till Gullholmen i slutet på 1840 talet och avbildar såväl sjöbåtar i Norra hamnen Gullholmen 1849 som Stenstugan 1853 i akvarell.

Hans ”original aquareller” upptas i Akademins utställning och Berger blir den förste gullholmenmålaren inom landskapsmåleriet.

Han är representerad på Nationalmuseum, Göteborgs Konstmuseum samt på Waldemarsudde i Stockholm.

Marstrands kyrka, J C Berger - Akvarell 1837

Tavlan med originalram tillhör sannolikt förteckningen ”original aquareller” från Akademiens utställning 1840 och är då utförd samtidigt som hans berömda olja ”Utsigt af Marstrand och Carlstens fästning” 1837, som idag Tillhör Kungliga slottet.