Gunne, Carl (1893-1979)

Amanuens på Nationalmuseum och efter 1930 konstnär på heltid

Tillhörde gruppen ”Optimisterna”. Kom att tillhöra ”Gullholmskonstnärerna” genom E. Ollers.
Carl Gunne köpte Gullholmens äldsta hus men sålde det vidare till Ollers, som behövde alteljé och lagerlokal.

Carl Gunne arbetade med E Wallin och E Dahlskog och kom senare att tillhöra ”Grundsundskonstnärerna” där Anna-Lisa Thomson stod i centrum

Söhällekajen Grundsund – olja, 1960