Hallström, Björn (1916-1982)

Björn Hallström var en svensk målare, tecknare och grafiker.

Hallström studerade en kortare tid vid Nya Målarskolan i Stockholm och under studieresor till Frankrike och Spanien.

Hans konst består av stilleben, blommor, figurkompositioner och landskapsmålningar från Skåne, Grekland, Spanien och Lofoten.  

Hallström är representerad vid Moderna museet, Malmö museum, Gustaf VI Adolfs samling, Västerås konstmuseum, Sundsvalls museum, Östersunds museum, Statens konstråd, Sveriges allmänna konstförening samt i ett flertal landsting och kommuner.

Vrå mellan stugorna, Gullholmen 1944

Till vänster Lotse-Nilsson farstudörr åt öster
Till höger Kalle Antons (Bockens) källaringång