Macfie, Gordon (1910-1971)

Gordon Macfie mönstrade på som 14-åring på en segelskuta. Under tidigt 30-tal var han elev hos Ollers, som tyckte han var ”den bästa eleven”.

Han utbildades i Göteborg på Valand 1936-1940 av Nils Nilsson och Sigfrid Ullman, sedan på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm och på Central School of Arts and Crafts i London, där han vistades som British Councils stipendiat. Gjorde även studieresor till Frankrike, Spanien, Skottland och Hebriderna.

Macfie målade med känsligt ljus- och luftstudium med något av Carl Wilhelmsons kyla. Han hade sin första separatutställning på Färg och Form 1952. Tilldelades 1957 ett stipendium ur Kungafonden.

Representerad: HMK, Nationalmuseum, Uddevalla museum och Sjöhistoriska museet i Stockholm.

"Vega" Skärhamn på slip - olja 1949