Olsson Hagalund, Olle (1904-1972)

Olle Olsson, naivistisk målare, mest känd med tilläggsnamnet Hagalund. Olle Olsson bodde hela sitt liv i det hus som hans morfar Carl Jakob Brolin hade byggt 1897 i kåkstaden Hagalund, Solna. Det var också härifrån han hämtade många av sina motiv, men det finns även målningar med motiv ifrån Stockholm, Paris och västkusten.

Olle Olsson Hagalunds bilder är målade i en svärmisk och lekfull anda. De rymmer inte sällan detaljrika gatuscener och händelser.
Alla tavlor på hans första separatutställning  år 1938 blev sålda vilket han egentligen inte tyckte om, eftersom han alltid hade svårt att skiljas från sina tavlor.

Olle kom inte till Gullholmen som elev till Ollers, utan kom sin liten pojke för att hälsa på fastern Anna, som var gift med kutterskeppare Karl Karlsson. Anna blev föreståndare för Gullholmens telegrafstation. År 1938 köper Maja och Olle ”Beata på bergets” lilla hus  på ön och han kallades  hädanefter ”Olle på berget”. Olle bodde på Gullholmen varje sommar till sin död 1972.

Olle Olsson Hagalund tog rivningarna av Hagalund under 1960-talet så hårt att han slutade att måla. Idag finns endast några få hus kvar av kåkstaden där han levde och verkade. Ett av dessa hus är Olle Olsson-huset som idag gjorts om till museum.

Sånghäfte från invigningsfesten på "Gullero" 1944

Om "Hagalund", signerat Kurt Jungstedt