Simonsson, Birger (1883-1938)

Birger Simonsson var en svensk målare som studerade och vistades till och från i Paris. 

Han var 1916–1919 lärare och föreståndare för Valands målarskola i Göteborg. År 1931 blev han professor vid Konsthögskolan.

Han var betydelsefull för modernismens genombrott i Sverige vid 1900-talets början och var – tillsammans med Gösta Sandels, Sigfrid Ullman och Carl Ryd – en egentlig föregångare till Göteborgskoloristerna då med Tor Bjurström som lärare. Han tog intryck av Cézanne, van Gogh, Matisse samt El Greco och var även inspirerad av Karl Nordström som varit hans lärare på Konstförbundets skola.

Birger Simonsson tillbringade somrarna i Bohuslän i Fiskebäckskil, på Gåsö och senare Kungälv (1913) med Gösta Sandels. Han är begravd  på Skogskyrkogården i Kungälv brevid sin gode vän Gösta Sandels.

 

Vi grinden, Bohuslän ca 1910