Tham, Carin (1888-1967)

Carin Tham tänkte från början  utbilda sig till pianist men efter studierna var hon en tid i London som informator och där väcktes författardrömmar. Som ett avbrott i skrivandet började hon som en terapisysselsättning måla små alplandskap i olja som uppskattades av hennes vänner och bekanta. Hon ställde ut sina målningar på en offentlig utställning och fick en viss framgång och rådet att överge sina författardrömmar för att syssla med konst på heltid. Hon gjorde studieresor i Schweiz och studerade för P. Poetzsch och O. Kokoschka i Dresden men räknade sig själv huvudsakligen som autodidakt.

Carin Tham målade på Gullholmen under perioden 1930-50

Stenstugan