Jon-And, John (1889-1941)

John Jon-And var tidigt verksam som tidningstecknare. Fram till 1912 studerade han i perioder på Valand och 1913-1914 var han elev till kubisten Henri Le Fauconnier i Paris. På Valand mötte John konstnärinnan Agnes Cleve. De gifte sig 1915 och fick sonen Per-Erik samt flyttade till Stockholm, där John Jon-And anställdes som tecknare på Svenska Dagbladet. Under första världskriget blev de bekanta med Wassily Kandinsky, vars måleri influerade de båda.

De flyttade tillbaks till Göteborg i början av 1920-talet och där skapade Jon-And modernistisk scendekor för Lorensbergsteatern och Karl Gerhards revyer. År 1927 kom de åter till Stockholm och Jon-And fick anställning som scenograf vid Operan. Hans scenografi var färgstark och dramatiskt effektfull och han var nyskapande och synnerligen produktiv.

Porträtt av vännen H Walden

Bild: Porträtt av vännen Herwarth Walden som präglade begreppet expressionism och bildade 1910 ”Der Sturm” i Berlin, som blev centrum för expressionism inom konst, litteratur, teater och musik. HW var gift med Nell Walden f Roslund mellan 1912 och 1924. Han dog som politisk fånge i Ryssland 1941 utpekad som tyskvänlig.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *