Cleve, Agnes (1876-1951)

Agnes Cleve var – i  sitt andra äktenskap – från 1915 gift med konstnären John Jon-And, som hon träffade på Valand. Paret Jon-And bodde i Stockholm och senare i Bohuslän. Familjens sommarnöje ”Hurdan” vid Gullmarsfjorden i Bohuslän blev en samlingspunkt för konstnärer. Där vistades det rysk-tyska konstnärsparet Vassily Kandinsky och Gabriele Münter, med vilka kontakter knutits redan under Paris-tiden. Bägge var medlemmar i den tyska konstnärsgruppen Der Blaue Reiter, vilken anses ha påverkat Agnes Cleve-Jonand och John Jon-And.

Agnes Cleve-Jonand debuterade på en utställning på Gummesons konstgalleri i Stockholm 1917, tillsammans med maken. Hennes första separatutställning var 1929, också på Gummesons.
Cleve-Jonand förenar i sitt måleri kubism med expressionism; hon använder ett kubistiskt perspektiv och kolorit från Matisse]. I motivkretsen finns porträtt, stadsbilder och västkustmotiv.

Hon är representerad bland annat i Nationalmusei handteckningssamlingar, Göteborgs Konstmuseum och Gävle museum.

Pers Lada, akvarell Hermanö 1928

Bilden är målad efter tecknad förlaga med samma motiv daterat Gullholmen 1915

Berger, Johan Christian (1803-1871)

Den friska natursyn holländarna representerade i den holländska konsten utgjorde, på 1830-talet, en förebild för nya realistiska strömningar överallt i Europa.

Johan Christian Berger blev tidigt överväldigad av det moderna landskapsmåleriet och tog intryck av förebilder såsom Turner och Constable under en studieresa till England, som han företog efter att ha fått Akademins större målningsstipendium. Kuster och hamnar blir Bergers motivområden även i Sverige och hans teknik var huvudsakligen akvarell.

Han kommer bl.a. till Gullholmen i slutet på 1840 talet och avbildar såväl sjöbåtar i Norra hamnen Gullholmen 1849 som Stenstugan 1853 i akvarell.

Hans ”original aquareller” upptas i Akademins utställning och Berger blir den förste gullholmenmålaren inom landskapsmåleriet.

Han är representerad på Nationalmuseum, Göteborgs Konstmuseum samt på Waldemarsudde i Stockholm.

Marstrands kyrka, J C Berger - Akvarell 1837

Tavlan med originalram tillhör sannolikt förteckningen ”original aquareller” från Akademiens utställning 1840 och är då utförd samtidigt som hans berömda olja ”Utsigt af Marstrand och Carlstens fästning” 1837, som idag Tillhör Kungliga slottet.

Münter, Gabriele (1867-1962)

Gabriele Münter, var en tysk expressionistisk målare och en förgrundgestalt för Münchens avant-gardescen i början av 1900-talet.

1902 blev Münter elev till den ryske konstnären Vasilij Kandinskij vid Phalanx-skolan i München, och hon blev senare hans älskarinna tills första världskriget skilde dem åt 1914. Han vände då hem till Ryssland och hon flyttade till Schweiz.

Tillsammans med Kandinskij och Aleksej von Jawlensky var hon med om att stifta Neue Künstlervereinigung München i München 1909, och hon levererade bidrag till flera av de viktiga avant-garde-utställningarna i Tyskland före världskriget, bland annat Der Blaue Reiter-utställningarna. Hon målade mycket landskap, och hennes stil påminner mer om Jawlenskys än om Kandinskijs.

Münter levde ett tillbakadraget liv fram till det att hon i samband med sin 80-årsdag 1957 donerade 120 av Kandinskijs bilder och 60 av sina egna samt en rad andra ledande samtidskonstnärer till staden München.

Amelin, Albin (1902-1975)

Albin Amelin (1902-1975) föddes 1902 i Chicago, USA, då hans föräldrar lämnat fäderneslandet i hopp om en bättre framtid på andra sidan oceanen. Albin återvände till Sverige som ung man och tog arbete som typografelev, för att under 1919 – 1921 studera vid Tekniska skolan (Konstfack). Debuten i utställningssammanhang skedde 1929.

Merparten av sin tekniska färdighet vann han genom att prova sig fram och få en känsla för färg, material och bildkomposition. Motivvalen var ofta politiskt laddade och med en brutal råhet som inte lindades in i ett förmildrande uttryckssätt. I sitt motivval återvände han ofta till arbetarens verklighet och Amelin strävade efter att hans konst skulle nå in i folkhemmet.

Under 1930-talets globala ekonomiska kris bildades en konstnärssammanslutning av 14 initiativtagare, utöver Amelin ingick bland andra också Bror Hjorth, Vera Nilsson och Sven X:et Erixson. Gruppen fick namnet ”Färg och form” och etablerade sedermera en utställningslokal på Stureplan i Stockholm, varifrån verksamheten utvecklades och kom att bli ett framträdande element i utvecklandet av den moderna konsten. 

Målade med Göteborgskoloristerna på östra Orust men flyttade sedan till Barrevik, Edshultshall.

Amelin är välrepresenterad på alla våra museer och utgör en väsentlig del av vår konsthistoria.

Fiskargumma från Edshultshall