Ärlingsson, Erling (1904-1983)

Erling Ärlingsson var en svensk målare och tecknare.

Som 16-åring gick han till sjöss som jungman med en båt till Medelhavet. 1922 Studerar han på Slöjdföreningen och några år därefter på Folkhögskola i Arvika, där han börjar spela folkmusik på fiol. Han blir frielev på Valand 1927 och får Tor Bjurström som lärare. 

Han tillhörde Göteborgskoloristerna, var studiekamrat med Karin Parrow 1927-29 och var vän med bl.a Åke Göransson och Inge Schiöler. Erling Ärlingsson tog starka intryck av Karl Isakson och Gösta Sandels liksom Carl Kylberg och Ivan Ivarsson. Han var en av stiftarna till Göteborgs konstnärsklubb. 

Hans konst består av porträtt, figurer och landskapsskildringar från Värmland, Bohulän och Norge utförda i olja. Ärlingsson är representerad vid bland annat Göteborgs konstmuseum, Borås konstmuseum och Värmlands museum.

Islandsberg, Pastell Bohuslän

Galeas på sydgående förbi Islandsberg med Gräsholmarna i väster.
Tavlan inköpt i Värmland 2020

Weinberg, Gunnar (1876-1959)

Gunnar Weinberg var en svensk målare, tecknare och grafiker

Han hade gedigen utbildning och var bl.a. akademikamrat med Karl Isaksson på Konstakademin 1900-1905.

Han målade på Gullholmen under bl.a. 1930-talet och är representerad på Nationalmuseum och på Göteborgs Historiska Museum

Norra Hamnen, ca 1910

Kuttern Nevada LL471 lossar långa visd Oscar Olssons salteri. Långan fläks, sköljs och spilas av de flinka gullholmsflickorna. Den tyskbyggda Nevada ex Catharine redades av skeppare Anders Hansson mellan 1907 och 1017, då den försåldes till utlandet

Simonsson, Birger (1883-1938)

Birger Simonsson var en svensk målare som studerade och vistades till och från i Paris. 

Han var 1916–1919 lärare och föreståndare för Valands målarskola i Göteborg. År 1931 blev han professor vid Konsthögskolan.

Han var betydelsefull för modernismens genombrott i Sverige vid 1900-talets början och var – tillsammans med Gösta Sandels, Sigfrid Ullman och Carl Ryd – en egentlig föregångare till Göteborgskoloristerna då med Tor Bjurström som lärare. Han tog intryck av Cézanne, van Gogh, Matisse samt El Greco och var även inspirerad av Karl Nordström som varit hans lärare på Konstförbundets skola.

Birger Simonsson tillbringade somrarna i Bohuslän i Fiskebäckskil, på Gåsö och senare Kungälv (1913) med Gösta Sandels. Han är begravd  på Skogskyrkogården i Kungälv brevid sin gode vän Gösta Sandels.

 

Vi grinden, Bohuslän ca 1910

Sandels, Gösta (1887-1919)

Gösta Sandels följde undervisningen vid Tekniska skolans aftonkurser. Han studerade vid Althins målarskola 1904 och vid Konstnärsförbundets skola 1905–1906.

Vid skolan fick han kontakt med de konstnärer som skulle samverka till modernismens genombrott i Sverige i gruppen 1909 års män. I slutet av 1906 flyttade han till Paris och de följande sju åren levde han ett kringresande liv, bland annat i Spanien, södra Frankrike, Oslo, Köpenhamn, Stockholm, på svenska västkusten, i Göteborg och i Kungälv. 

I utställningssammanhang debuterade han i en utställning tillsammans med Isaac Grünewald på Hallins konsthandel 1907. Han deltog senare i en serie grupputställningar som arrangerades av De Unga på Hallins konsthandel och den utbrutna gruppen De åtta.  Hans separatutställningar är fåtaliga och han visade oftast sina målningar i sin ateljé.
Flera minnesutställningar har visats med hans konst bland annat på Konstakademien i Stockholm, Konstgalleriet i Göteborg, Göteborgs konstmuseum, Galleriet för nutida konst i Stockholm, Malmö museum.

Bilden är en förlaga till hans berömda målning ”Molnet” idag i Nationalmuseums ägo,  nu deponerad på Svenska Ambassaden i Köpenhamn. Sandels hade redan 1916 foto på Elaine Hallberg som blev förlaga till denna teckning då Gösta tillbringade sommaren på Stuveröd, Skaftö  med Elaine.

Molnet (Bohuslän), penselteckning i tusch med lavyr 1917

Nr 324 i G Pinneus katalog

Hallström, Björn (1916-1982)

Björn Hallström var en svensk målare, tecknare och grafiker.

Hallström studerade en kortare tid vid Nya Målarskolan i Stockholm och under studieresor till Frankrike och Spanien.

Hans konst består av stilleben, blommor, figurkompositioner och landskapsmålningar från Skåne, Grekland, Spanien och Lofoten.  

Hallström är representerad vid Moderna museet, Malmö museum, Gustaf VI Adolfs samling, Västerås konstmuseum, Sundsvalls museum, Östersunds museum, Statens konstråd, Sveriges allmänna konstförening samt i ett flertal landsting och kommuner.

Vrå mellan stugorna, Gullholmen 1944

Till vänster Lotse-Nilsson farstudörr åt öster
Till höger Kalle Antons (Bockens) källaringång

Gunne, Carl (1893-1979)

Amanuens på Nationalmuseum och efter 1930 konstnär på heltid

Tillhörde gruppen ”Optimisterna”. Kom att tillhöra ”Gullholmskonstnärerna” genom E. Ollers.
Carl Gunne köpte Gullholmens äldsta hus men sålde det vidare till Ollers, som behövde alteljé och lagerlokal.

Carl Gunne arbetade med E Wallin och E Dahlskog och kom senare att tillhöra ”Grundsundskonstnärerna” där Anna-Lisa Thomson stod i centrum

Söhällekajen Grundsund – olja, 1960

Raphael Linden Hallencreutz, Olga (1887-1967)

Skådespelare, målare, barnboks- och romanförfattare
Dotterdotter till konstnären Geskel Saloman

Tillhör Gullholmenmålarna och kom troligen hit med konstanärsparet John Jon-And och Agnes Cleve redan under perioden 1917-1919, då hon var anställd på Lorensbergsteatern i Göteborg.

Hon är representerad i Nationalmuseum, GMK, Kalmar Konstmuseum, Scenkonstmuséet på Östermalm etc.

Olga Raphael L.H. var gift med regissör Gustaf Linden 1912-1936 samt med konstnär Gösta Hallencreutz 1941-1952. Under 1930-talet besökte hon ”konstnärskollektivet” som samlades Nilssons Pensionat under somrarna.

Känd för sitt skickliga porträttmåleri.

I Havstenssunds kyrka – olja 1943

Wilhelmson, Carl (1866-1928)

Carl Wilhelmson var en svensk bildkonstnär född i Fiskebäckskil. Wilhelmson studerade vid Slöjdföreningens skola, på Valands Konstskola, och i Leipzig. Han var verksam som professor både vid Valand och Konstakademien och bedrev egen målarskola. Wilhelmson var verksam som yrkeslitograf utöver sitt eget målande och tecknande. I hans produktion återfinns främst genremålningar, gärna med marina motiv. En av den svenska nationalmålarna. Han var en framstående skildrare av fiskarbefolkningens mödosamma liv. Hans måleriteknik kännetecknades av en tunt pålagd färg på fläckvis synlig duk.

Representerad på Göteborgs Konstmuseum, på Waldemarsudde och Thielska galleriet i Stockholm samt på Statens Museum for Kunst i Köpenhamn.

Nordostbyar Gullmarsfjorden 1899

Carl Wilhelmsons föräldrarhem på Kaptensgatan i Fiskebäckskil

Anders Wilhelmson och hustrun Mathilda (Carlsdotter) blev föräldrar till tre överlevande barn, Carl 1866, Anna 1869 samt Alfred 1872. De bodde i ett gammalt fiskarhem som fanns redan 1722 men renoverades senare i omgångar.

År 1875 blir Mathilda änka då maken drunknar när skonertskeppet ”Danube” förliser med man och allt på resa från England till Lysekil vid Dyngö utanför Fjällbacka. Som så många andra sjömansänkor startar hon då en liten byhandel i hemmet och säkrar familjens försörjning.

Från hemmets inredning visas stugans järnspis, som hamnade på Gullholmen och skänktes till Gullholmens Konstmuseum tillsammans med kökssoffan för att komplettera Carl Wilhelmson utställningen. Vi tackar Björn Åberg för hans kulturella gärning.

Tham, Carin (1888-1967)

Carin Tham tänkte från början  utbilda sig till pianist men efter studierna var hon en tid i London som informator och där väcktes författardrömmar. Som ett avbrott i skrivandet började hon som en terapisysselsättning måla små alplandskap i olja som uppskattades av hennes vänner och bekanta. Hon ställde ut sina målningar på en offentlig utställning och fick en viss framgång och rådet att överge sina författardrömmar för att syssla med konst på heltid.

Hon studerade i London och på Konstakademin i Dresden för P. Poetzsch 192-1923 och för Oscar Kokoschka 1924 men räknade sig själv huvudsakligen som autodidakt. Hon var i Paris 1928. 

Carin Tham tillhörde ”Gullholmenmålarnas krets” och målade på Gullholmen under perioden 1930-50.
Hon hyrde hos familjen Ture Gustafsson och senare hos familjer Petter Patriksson i Gatan. Sonen Nils Patriksson minns att hon helst avnjöt morgonkaffet i verandan över gatan.

Stenstugan, ca 1930

Parrow Taube, Karin (1904-1984)

Karin Parrow var syster till Evert Taube och Märta T. Ivarsson. Hon tillhörde Göteborgskoloristernas krets runt Tor Bjurström på Valand.

Färgstarkt, expressionistiskt måleri med intryck bla från svågern Ivan Ivarsons måleri, som hon omformade i en expressiv natursyn. Hennes senare måleri visar mer dämpade färger när hon målar landskap och figurer från skärgården vid Göteborg, på Stenungsön och på sitt älskade Islandsberg norr om Gullholmen.  

Islandsberg och Gräsholmarna - olja ca 1940